Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Mateřská Škola Kout na Šumavě

 

Mateřská škola Kout na Šumavě, okres Domažlice, příspěvková organizace

Zápis do mateřské školy 

V souladu s ustanovením vyhlášky 14/2005 Sb a 43/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji zápis pro školní rok 2017/2018 takto: 

 

zápis proběhne v  středu 10.5.  2017

        v době  - od 9.30 do 11.00 hodin

                       - od 14.00 do 15.00 hodin

 

K zápisu si přineste s sebou:   občanský průkaz zákonného      zástupce                                    rodný list dítěte 

Zapsány budou děti, které nastoupí v průběhu celého školního roku.  

Žádost o přijetí do MŠ a zmocnění obdržíte při zápisu, případně ji lze stáhnout na ms.koutnasumave.cz  v sekci Zápis do MŠ a k zápisu ji přinést již vyplněnou.

Upozornění: Přijímací řízení musí být vedeno s oběma zákonnými zástupci (dle občanského zákoníku jsou nositeli rodičovské zodpovědnosti oba rodiče). Pokud se k zápisu dostaví  jen jeden ze zákonných zástupců, je potřeba předložit zmocnění druhého zákonného zástupce k jednání jménem obou a to včetně adresy pro doručování v případě rozdílných adres.

Zároveň zveme k prohlídce mateřské školy.

  Hana Holubová

   ředitelka školy